O cmentarzu

Cmentarz Św. Antoniego - nazwa użytkowa cmentarz na Manii. Cmentarz znajduje się w dzielnicy Łódź-Polesie przy ul. Solec 11, w pobliżu ulicy Mania (osiedle im. Montwiłła-Mireckiego), w bezpośrednim sąsiedztwie Parku na Zdrowiu. Stanowi naturalne przedłużenie - tzw. Mani-lasu, będącego pozostałością puszczy, porastającej dawniej tereny dzisiejszej Łodzi.
Cmentarz powstał w 1915 roku jako odpowiedź na pilne zapotrzebowanie mieszkańców Łodzi w tym rejonie miasta. Z uwagi na położenie lekko na uboczu, z dala od zgiełku miasta, leśne otoczenie i dużą ilość starych drzew (pozostałość dawnego lasu) prezentuje się bardzo malowniczo. Znajdują się na nim groby żołnierzy z 1939 roku, a także mogiła Rewolucjonistów 1905 r. Na cmentarzu zostało pochowanych również wiele znanych osobistości ze świata kultury, nauki, sportu oraz kościoła:
• Ks. Kanonik Władysław Balcerak (1910-1969) – dziekan dek. Łódź-Zachód, proboszcz parafii Św.              Jana Chrzciciela w Łodzi
• Ks. Kanonik Leopold Beniuszko (1921-1997) – parafia Najświętszego Zbawiciela w Łodzi
• Ks. Edwin Grochowski (1912-1991) – proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Łodzi w latach 1966-1988
• Ks. Stefan Kwiatkowski (1912-1975) – dr teologii, b. kapelan Wojska Polskiego
• Ks. Mieczysław Łabiak (1938-2006) – proboszcz parafii w Czerwieniu i duszpasterz parafii w Marijnej Horce, misjonarz na Białorusi
• Ks. Kanonik Eugeniusz Sipa (1930-1999) – proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela w Łodzi
• Ks. Lech R. Stachowiak (1926-1997) – profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej Łódzkiej, prałat honorowy Jego Świętobliwości
• ks. Jan Wysocki (1934-1972) – wikariusz parafii Św. Antoniego w Łodzi
• Jacek Dębski (1960-2001) - polityk
• Jarosław Dziurdzia (1962-2010) – alpinista, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie
• Prof. Eugeniusz Jezierski (1902-1990) – dr honoris causa Politechniki Łódzkiej
• Mjr Marek Kaletka (1955-1994) – pilot, zmarł pełniąc służbę wojskową w ramach misji UNIFIL
• Witold Knychalski (1954-2006) - współtwórca Festiwalu Dialogu Czterech Kultur
• Józef Lisowski (1921-1992) - dr psychologii, pedagog, nauczyciel dzieci głuchych
• Władysława Matuszewska (1908-1999)- pedagog, harcmistrz, komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP
• Ryszard Palka (1951-1993) – zmarł śmiercią tragiczną w katastrofie morskiej promu Jan Heweliusz
• Kazimierz Tazbir (1908-1958) – kapitan Wojska Polskiego i Armii Krajowej
• Prof. Tadeusz Żyliński (1904-1967) – Politechnika Łódzka, twórca polskiej szkoły metrologii włókienniczej